Ice Crown

گیم سرور آیس کرون‬‎

صفحه اصلی ساخت حساب کاربری ناحیه کاربری تماس با ما
SET REALMLIST LOGON.ICECROWN.IR
گیم سرور آیس کرون

بیشترین کشته کل

بیشترین آنلاین

برترین آرنا

بیشترین اچیومنت

اخبار سرور
2019-05-02

درباره گیم سرور world of warcraft

این گیم سرور متعلق به مجموعه گیم سرور های G4Me میباشد و تمامی حقوق گیم سرور آیس کرون متعلق به آن میباشد . برای اتصال به گیم سرور آیس کرون از آدرس : logon.icecrown.ir استفاده نمایید . برای ارسال انتقادات و پیشنهادات به آدرس icecrown@g4me.ir ایمیل بزنید و برای بهینه سازی سرور ما را یاری نمایید . همچنین برای ارتباط با مدیران میتوانید در برنامه تیم اسپیک به آدرس ts.icecrown.ir مراجعه نمایید . با تشکر مدیریت مجموعه G4Me

2019-05-02

اطلاعات گیم سرور world of warcraft آیس کرون

X
بیشترین کشته های گیم سرور آیس کرون
# اسم نژاد فرقه کلاس گیلد تعداد کل کشته ها کشته های امروز کشته های دیروز
بیشترین آنلاین های گیم سرور آیس کرون
# اسم نژاد فرقه کلاس گیلد آنلاین کل ( روز ) آنلاین ماه ( ساعت )
بیشترین اچیومنت گیم سرور آیس کرون
# اسم نژاد فرقه کلاس گیلد اچیومنت
برترین آرنا های گیم سرور آیس کرون
# اسم فرقه رهبر کلاس امتیاز تعداد کل بازی ها تعداد کل برد ها تعداد بازی های این هفته تعداد برد های این هفته
بیشترین سرمایه دار گیم سرور آیس کرون
# اسم نژاد فرقه کلاس گیلد سرمایه ( طلا )